VI ÄR COMPETENCE GROUP

Competence Group grundades i augusti 2021 som ett bemanningsföretag med inriktning på att hyra ut personal till produktion och lager. Men sedan våren 2023 har verksamheten helt övergått till att erbjuda interimslösningar för lednings – och chefsbefattningar. Dagens arbetsmarknad har ett stort behov av kompetens och vi finns här för att möta den utmaningen. Vi tror att vår kunskap om företagen i regionen och vårt breda kontaktnät är en värdefull resurs för att hitta rätt profil för era vakanser. Dessutom tror vi på att effektivisera rekryteringsprocessen genom att tydligt synliggöra och presentera våra konsultkandidater för dig, vilket minskar din tidsåtgång i urvalsprocessen. Genom vår plattform får du möjlighet att lära känna våra konsulters bakgrund och profil innan det första fysiska mötet, vilket underlättar för både dig och kandidaten. Vi ger också våra konsulter möjlighet att marknadsföra sig och nätverka med andra kollegor och egenföretagare via vår plattform.

Framgångsrika rekryteringar

Vårt omfattande nätverk av kompetenta interimskonsulter har under åren resulterat i flera framgångsrika uppdrag. Här är ett urval av några lyckade matchningar:

En lyckad match mellan sordins och Competence group

En av våra senaste framgångar är matchningen mellan vår interimskonsult, Johan Gladh, och Sordin. När deras VD behövde fylla rollen som Inköpschef, presenterade vi Johan Gladh.

Johan har en bred bakgrund inom inköp, företagsledning, R&D
och projektledning, vilket gjorde att han snabbt kunde sätta sig in i organisationen och bidra med värdefulla nya leverantörskontakter.
Hans insats har varit ett stort lyft för Sordin.

Läs mer om matchningen: 
Nyhet – En lyckad match mellan Sordins och Competence Group

 

BRA MÄNNISKOR

KÄNNER BRA MÄNNISKOR

Följ oss gärna i sociala medier