Möt våra interimskonsulter

Vi på Competence Group är experter på att hitta rätt nyckelperson oavsett funktion. Med vår breda kompetens och erfarenhet från 25 olika bolag kan vi erbjuda skickliga interimskonsulter som har en sammanlagd arbetslivserfarenhet på över 250 år – respekt! Förutom våra interimskonsulter som är presenterade nedan, har vi ett stort nätverk av fler profiler med olika kompetenser. Om du letar efter en specifik kompetens som inte är representerad på vår hemsida, är vi här för att hjälpa dig att hitta rätt interimslösning för ditt projekt. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Christer Gunnerlind

Ekonomi, finans och IT.

Christer har över 30 års erfarenhet inom ekonomi, finans och IT och har haft ledande roller som ekonomichef och controller genom åren.

Med mer än 23 års erfarenhet som ekonomichef på Nybergs Bil och en aktiv roll i ledningsgruppen, han inte bara hanterat ekonomiska och IT-relaterade frågor, utan även ansvarat för personal, förhandlingar och verksamhetsutveckling.

Med en passion för att driva företag framåt, använder Christer sitt öppna sinne och strategiska tänkande för att utveckla organisationer. Han är känd för sin förmåga att se helheten och förstå hur olika komponenter samverkar för att påverka det slutliga resultatet.

Hans superkrafter är att han har ett strategiskt synsätt och en unik förmåga att agera som ett bollplank, som vågar utmana och ställa svåra frågor med ett utvecklingsperspektiv i åtanke.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Christer perfekt för roller inom ekonomi, finans och IT.

Maria Rask Nilsson

Försäljning, kundservice och Supply Chain

Maria har flera års erfarenhet inom försäljning, kundservice och Supply Chain. Hon har arbetat i både medelstora företag samt mer än 23 år i global koncern, som 3M Svenska AB. Hon har under denna tid haft ledande befattningar på både operativ och strategisk nivå inom olika delar av organisationen och har utvecklat en unik förmåga att framgångsrikt navigera samt leda i miljöer som omfattar distansarbete.

Maria är känd för sin förmåga att ständigt förbättra kundprognoser och öka försäljningen, vilket har lett till en stark passion för att driva förändring och bidra till tillväxt i företag som satsar på framtiden.

Hennes superkrafter är att identifiera områden där det finns förbättringspotential, särskilt inom service och logistik. Med sitt brinnande engagemang för aktivt ledarskap och genomförande är hon en superkraft att räkna med när det kommer till att driva förändringar framåt.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Maria som handen i handsken för roller inom försäljning, kundservice och Supply Chain.

Jan Folkesson

Marknadsföring, projektledning och R&D

Jan har mer än 30 års erfarenhet och en mångsidig bakgrund inom marknadsföring, R&D och projektledning. De senaste 15 åren har han varit produktchef på 3M Svenska AB, där hans expertis och ledarskap har varit avgörande för flera lyckade produktlanseringar på den europeiska marknaden.

Hans karriär inom R&D började som konstruktör och designer, vilket resulterade i ett flertal produktpatent, varav ett världspatent. Jan är skicklig på att effektivt leda och samordna komplexa projekt. Med honom vid rodret kan du vara säker på att din produkt får den bästa möjliga starten och en framgångsrik resa på marknaden.

Hans superkraft är att inte bara förstå, utan också att ha en överblick över hela processen, från idé till produktlansering och slutlig leverans.

Med sin erfarenhet och kompetens är Jan en idealisk kandidat för roller inom marknadsföring och projektledning.

Daniel Husberg

VD, försäljningschef och managementcoach

Daniel har en imponerande bakgrund som VD, managementcoach och försäljningschef inom en rad olika branscher. Genom sina ledande roller på framstående företag så som Brafab, IST Sverige och PacsOn har han visat prov på enastående ledarskap och strategisk skicklighet i affärsutveckling.

Med expertis inom både B2C- och B2B-marknaderna har Daniel inte bara bevisat sina försäljningskunskaper utan även deltagit i rekryteringsprocesser och utformningen av HR-policys för flera organisationer. Hans engagemang för hållbar tillväxt och affärsutveckling gör honom till en ovärderlig tillgång för organisationer som strävar efter långsiktig framgång och hållbarhet.

Daniels superkrafter är hans förmåga att hitta innovativa lösningar på komplexa problem, samt att motivera och engagera andra människor runt omkring sig.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Daniel för roller som VD, managementcoach, försäljningschef eller HR-specialist.

 

Johan Gladh

Projekt- och företagsledning

Johan har flera års erfarenhet som både anställd och egenföretagare inom små och medelstora företag i en internationell arbetsmiljö, bland annat i bolag som Direct Healthcare Group Sverige och Gate Rehab Development. Med en masterexamen inom civilingenjörsområdet som grund, har han arbetat med flera centrala områden inom ett företag – alltifrån Inköp/Logistik, Produktion, Kvalitet/Miljö, till Marknad/R&D och Försäljning. Denna mångsidiga bakgrund har gett honom förståelse för hur ett företag är uppbyggt och vilka krav som olika roller ställer.

Under de senaste åren har han med framgång drivit sitt eget företag inom Medtech-sektorn, en resa som har präglats av imponerande framsteg från start till mål.

Johans superkraft ligger i bredden av hans samlade erfarenheter. Denna bredd ger honom förmågan att agera inom olika funktioner, oavsett om det rör sig om operativa uppgifter eller djupgående strategisk planering.

Med sin omfattande erfarenhet och kompetens är Johan väl lämpad för roller inom projekt-och företagsledning.

Helena Sveningsson

Ekonomi, försäljning och företagsledning

Uthyrd till 2024-08-31

Helena har flera års erfarenhet av ledande chefspositioner inom olika ledningsgrupper, försäljningsorganisationer och ekonomiavdelningar, bland annat i bolag som Tenzo, Skeppshultstegen, BJS Group och Carpenter Engineered Foams. Hon har arbetat såväl operativt som strategiskt och brinner för Business Development samt Finance Management, särskilt inom internationella koncerner.

Hennes superkrafter är att hon är bra på att överblicka och få en helhetsuppfattning, jobbar för bolagets utveckling och ger sig aldrig. Med sin breda bakgrund inom ekonomi, försäljning och ledarskapsroller har hon en djup förståelse för processer och behov, samt förmågan att snabbt identifiera möjligheter och utmaningar.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Helena som handen i handsken för roller inom ekonomi, affärsutveckling och analys.

Britt Jonasson

Inköpare och projektledare

Uthyrd till 2024-09-01

Britt har erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet och har tidigare arbetat med inköpsledning, upphandlingsstrategier och projektledning. Hon är van att arbeta strategiskt och operativt i såväl små som stora bolag.

Med välkända bolag som IKEA, Skånetrafiken, Vibracoustic Forsheda och Gislaveds kommun har hon erfarenhet av att arbeta med att förbättra och förenkla arbetsprocesser både internt och externt. Hon har även erfarenhet av att driva projekt inom digitalisering och utföra komplexa tjänsteupphandlingar.

Hennes superkrafter är att hon har ett strategiskt synsätt, en unik förmåga att snabbt uppfatta kärnan i problem och ser alltid till att leverera enligt plan.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Britt för olika roller inom inköp, projektledning och upphandlingar.

Mattias Nilsson

Inköp, kvalité och projektledning

Uthyrd till 2024-09-01

Mattias har flera års erfarenhet inom områden som sträcker sig från produktionsledning, produktionsteknik, kvalitets- och miljöhantering, strategiskt inköp samt styrelse- och ledningsgruppsarbete. Med välkända bolag som ABB, Volvo Construction Equipment och Heidelberg materials har han utvecklat en imponerande förmåga att snabbt analysera processer, förstå kärnan i olika verksamheter och identifiera affärs – och utvecklingsmöjligheter.

Hans superkraft är förmågan att framgångsrikt förhandla och hantera komplexa upphandlingar, vilket gör honom särskilt väl lämpad för uppdrag inom inköp, speciellt i större organisationer.

Med sin erfarenhet och kompetens är Mattias en idealisk kandidat för ledande roller inom områden som inköp, kvalitetskontroll och projektledning.

Mats Lundmark

Ekonomi, IT och administration

Uthyrd till 2024-10-31

Mats är en erfaren expert inom ekonomi, IT och administration, med en imponerande karriär inom området. Med många års erfarenhet har han innehaft ledande befattningar på företag som Isaberg Rapid, Strömsholmen och Svedbergs Group, där han har agerat som CFO och ekonomichef samt i andra ledande roller.

Under sin karriär har Mats framgångsrikt hanterat personalansvar och företagsstrategier på både moderbolag och dotterbolag över hela världen. Denna breda erfarenhet har gett honom en djup förståelse för global affärsverksamhet. Mats har aktivt varit involverad i förvärv och försäljningar av företag på både lokal och internationell nivå, och hans förmåga att förstå helheten av ett företag och dess olika delar är en av hans starkaste tillgångar.

Mats superkraft är hans förmågan att kombinera strategiskt tänkande med konkreta operativa åtgärder. Dessutom är han skicklig på att kommunicera komplexa finansiella analyser till olika intressenter.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Mats perfekt för roller inom ledning, ekonomi, IT och administration.

Patrik Levinsson

Ekonomi och affärsutveckling

Uthyrd till 2024-10-31

Patrik har en lång och mångsidig bakgrund som CFO och ekonomichef inom olika företag och branscher, däribland Sherwin-Williams, Café Bar, Abstracta, Rol Ergo och Invid. Han har arbetat med alla delar inom en ekonomifunktion, från strategisk planering och budgetering till löpande redovisning, analyser och ledningsgruppsarbete

Dessutom har han framgångsrikt drivit förändrings- och omstruktureringsprojekt i internationella bolag. Utöver sina ekonomiska roller har Patrik även erfarenhet av personalledning, affärsutveckling och strategiskt beslutsfattande.

Hans superkraft är att snabbt identifiera logiska samband och finna effektiva lösningar på komplexa utmaningar.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Patrik för roller inom ekonomi och affärsutveckling, samt som styrelseledamot.

Conny Sundqvist

Conny Sundqvist

Ekonomi & finans

Uthyrd till 2024-12-31

Conny har flera års erfarenhet av ledande chefspositioner inom olika ledningsgrupper och ekonomiavdelningar, bland annat i bolag som Hestrahandsken, SCA Packaging, Orwak och Recticel. Han har arbetat såväl operativt som strategiskt och har under flera år arbetat i familjeföretag samt i internationella miljöer. Under flera år har Conny även arbetat med olika Shared Service Centres i Europa och implementerat ERP-system. Han brinner för arbete inom Business Controlling och Finance Management i internationella koncerner.

Utöver Connys gedigna erfarenhet inom den internationella marknaden har han tidigare arbetat med HR-frågor och affärsutveckling av olika slag.

Hans superkraft är att agera som spindeln i nätet, vara bollplank till VD eller ledningsgruppen, hitta lösningar på problem samt förmågan att implementera nya system.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Conny som handen i handsken för roller inom ekonomi och finans.

Per Gustafsson

Företagsledare och styrelseuppdrag

Uthyrd till 2024-12-31

Per har flera års erfarenhet inom marknadsföring, exportförsäljning och lönsamhetsutveckling inom både B2B och B2C. Under de senaste 10 åren har Per varit VD och styrelseledamot i ett bolag med 122 anställda där han varit med och ökat lönsamheten under kort tid. Han har tidigare även arbetat som marknadsdirektör i ett internationellt bolag.

Per har förmågan att agera som ledare och har under flera år varit ansvarig för olika säljteam runt om i världen, där han har samarbetat med människor från Singapore, USA och Schweiz. Per har även erfarenhet att agera som stöd vid större affärs- och marknadsprojekt.

Hans superkrafter är att han är en naturlig ledare, både när det gäller rollen som VD och när han coachar olika säljteam. Han brinner verkligen för sitt arbete och att samarbeta med andra människor.

Med sin gedigna erfarenhet och kompetens passar Per utmärkt för roller som VD, styrelseledamot eller säljledare.

Christer Gunnerlind

Ekonomi, finans och IT.

Christer har över 30 års erfarenhet inom ekonomi, finans och IT och har haft ledande roller som ekonomichef och controller genom åren.

Med mer än 23 års erfarenhet som ekonomichef på Nybergs Bil och en aktiv roll i ledningsgruppen, han inte bara hanterat ekonomiska och IT-relaterade frågor, utan även ansvarat för personal, förhandlingar och verksamhetsutveckling.

Med en passion för att driva företag framåt, använder Christer sitt öppna sinne och strategiska tänkande för att utveckla organisationer. Han är känd för sin förmåga att se helheten och förstå hur olika komponenter samverkar för att påverka det slutliga resultatet.

Hans superkrafter är att han har ett strategiskt synsätt och en unik förmåga att agera som ett bollplank, som vågar utmana och ställa svåra frågor med ett utvecklingsperspektiv i åtanke.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Christer perfekt för roller inom ekonomi, finans och IT.

Maria Rask Nilsson

Försäljning, kundservice och Supply Chain

Maria har flera års erfarenhet inom försäljning, kundservice och Supply Chain. Hon har arbetat i både medelstora företag samt mer än 23 år i global koncern, som 3M Svenska AB. Hon har under denna tid haft ledande befattningar på både operativ och strategisk nivå inom olika delar av organisationen och har utvecklat en unik förmåga att framgångsrikt navigera samt leda i miljöer som omfattar distansarbete.

Maria är känd för sin förmåga att ständigt förbättra kundprognoser och öka försäljningen, vilket har lett till en stark passion för att driva förändring och bidra till tillväxt i företag som satsar på framtiden.

Hennes superkrafter är att identifiera områden där det finns förbättringspotential, särskilt inom service och logistik. Med sitt brinnande engagemang för aktivt ledarskap och genomförande är hon en superkraft att räkna med när det kommer till att driva förändringar framåt.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Maria som handen i handsken för roller inom försäljning, kundservice och Supply Chain.

Jan Folkesson

Marknadsföring, projektledning och R&D

Jan har mer än 30 års erfarenhet och en mångsidig bakgrund inom marknadsföring, R&D och projektledning. De senaste 15 åren har han varit produktchef på 3M Svenska AB, där hans expertis och ledarskap har varit avgörande för flera lyckade produktlanseringar på den europeiska marknaden.

Hans karriär inom R&D började som konstruktör och designer, vilket resulterade i ett flertal produktpatent, varav ett världspatent. Jan är skicklig på att effektivt leda och samordna komplexa projekt. Med honom vid rodret kan du vara säker på att din produkt får den bästa möjliga starten och en framgångsrik resa på marknaden.

Hans superkraft är att inte bara förstå, utan också att ha en överblick över hela processen, från idé till produktlansering och slutlig leverans.

Med sin erfarenhet och kompetens är Jan en idealisk kandidat för roller inom marknadsföring och projektledning.

Daniel Husberg

VD, försäljningschef och managementcoach

Daniel har en imponerande bakgrund som VD, managementcoach och försäljningschef inom en rad olika branscher. Genom sina ledande roller på framstående företag så som Brafab, IST Sverige och PacsOn har han visat prov på enastående ledarskap och strategisk skicklighet i affärsutveckling.

Med expertis inom både B2C- och B2B-marknaderna har Daniel inte bara bevisat sina försäljningskunskaper utan även deltagit i rekryteringsprocesser och utformningen av HR-policys för flera organisationer. Hans engagemang för hållbar tillväxt och affärsutveckling gör honom till en ovärderlig tillgång för organisationer som strävar efter långsiktig framgång och hållbarhet.

Daniels superkrafter är hans förmåga att hitta innovativa lösningar på komplexa problem, samt att motivera och engagera andra människor runt omkring sig.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Daniel för roller som VD, managementcoach, försäljningschef eller HR-specialist.

 

Johan Gladh

Projekt- och företagsledning

Johan har flera års erfarenhet som både anställd och egenföretagare inom små och medelstora företag i en internationell arbetsmiljö, bland annat i bolag som Direct Healthcare Group Sverige och Gate Rehab Development. Med en masterexamen inom civilingenjörsområdet som grund, har han arbetat med flera centrala områden inom ett företag – alltifrån Inköp/Logistik, Produktion, Kvalitet/Miljö, till Marknad/R&D och Försäljning. Denna mångsidiga bakgrund har gett honom förståelse för hur ett företag är uppbyggt och vilka krav som olika roller ställer.

Under de senaste åren har han med framgång drivit sitt eget företag inom Medtech-sektorn, en resa som har präglats av imponerande framsteg från start till mål.

Johans superkraft ligger i bredden av hans samlade erfarenheter. Denna bredd ger honom förmågan att agera inom olika funktioner, oavsett om det rör sig om operativa uppgifter eller djupgående strategisk planering.

Med sin omfattande erfarenhet och kompetens är Johan väl lämpad för roller inom projekt-och företagsledning.

Helena Sveningsson

Ekonomi, försäljning och företagsledning

Uthyrd till 2024-08-31

Helena har flera års erfarenhet av ledande chefspositioner inom olika ledningsgrupper, försäljningsorganisationer och ekonomiavdelningar, bland annat i bolag som Tenzo, Skeppshultstegen, BJS Group och Carpenter Engineered Foams. Hon har arbetat såväl operativt som strategiskt och brinner för Business Development samt Finance Management, särskilt inom internationella koncerner.

Hennes superkrafter är att hon är bra på att överblicka och få en helhetsuppfattning, jobbar för bolagets utveckling och ger sig aldrig. Med sin breda bakgrund inom ekonomi, försäljning och ledarskapsroller har hon en djup förståelse för processer och behov, samt förmågan att snabbt identifiera möjligheter och utmaningar.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Helena som handen i handsken för roller inom ekonomi, affärsutveckling och analys.

Britt Jonasson

Inköpare och projektledare

Uthyrd till 2024-09-01

Britt har erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet och har tidigare arbetat med inköpsledning, upphandlingsstrategier och projektledning. Hon är van att arbeta strategiskt och operativt i såväl små som stora bolag.

Med välkända bolag som IKEA, Skånetrafiken, Vibracoustic Forsheda och Gislaveds kommun har hon erfarenhet av att arbeta med att förbättra och förenkla arbetsprocesser både internt och externt. Hon har även erfarenhet av att driva projekt inom digitalisering och utföra komplexa tjänsteupphandlingar.

Hennes superkrafter är att hon har ett strategiskt synsätt, en unik förmåga att snabbt uppfatta kärnan i problem och ser alltid till att leverera enligt plan.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Britt för olika roller inom inköp, projektledning och upphandlingar.

Mattias Nilsson

Inköp, kvalité och projektledning

Uthyrd till 2024-09-01

Mattias har flera års erfarenhet inom områden som sträcker sig från produktionsledning, produktionsteknik, kvalitets- och miljöhantering, strategiskt inköp samt styrelse- och ledningsgruppsarbete. Med välkända bolag som ABB, Volvo Construction Equipment och Heidelberg materials har han utvecklat en imponerande förmåga att snabbt analysera processer, förstå kärnan i olika verksamheter och identifiera affärs – och utvecklingsmöjligheter.

Hans superkraft är förmågan att framgångsrikt förhandla och hantera komplexa upphandlingar, vilket gör honom särskilt väl lämpad för uppdrag inom inköp, speciellt i större organisationer.

Med sin erfarenhet och kompetens är Mattias en idealisk kandidat för ledande roller inom områden som inköp, kvalitetskontroll och projektledning.

Mats Lundmark

Ekonomi, IT och administration

Uthyrd till 2024-10-31

Mats är en erfaren expert inom ekonomi, IT och administration, med en imponerande karriär inom området. Med många års erfarenhet har han innehaft ledande befattningar på företag som Isaberg Rapid, Strömsholmen och Svedbergs Group, där han har agerat som CFO och ekonomichef samt i andra ledande roller.

Under sin karriär har Mats framgångsrikt hanterat personalansvar och företagsstrategier på både moderbolag och dotterbolag över hela världen. Denna breda erfarenhet har gett honom en djup förståelse för global affärsverksamhet. Mats har aktivt varit involverad i förvärv och försäljningar av företag på både lokal och internationell nivå, och hans förmåga att förstå helheten av ett företag och dess olika delar är en av hans starkaste tillgångar.

Mats superkraft är hans förmågan att kombinera strategiskt tänkande med konkreta operativa åtgärder. Dessutom är han skicklig på att kommunicera komplexa finansiella analyser till olika intressenter.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Mats perfekt för roller inom ledning, ekonomi, IT och administration.

Patrik Levinsson

Ekonomi och affärsutveckling

Uthyrd till 2024-10-31

Patrik har en lång och mångsidig bakgrund som CFO och ekonomichef inom olika företag och branscher, däribland Sherwin-Williams, Café Bar, Abstracta, Rol Ergo och Invid. Han har arbetat med alla delar inom en ekonomifunktion, från strategisk planering och budgetering till löpande redovisning, analyser och ledningsgruppsarbete

Dessutom har han framgångsrikt drivit förändrings- och omstruktureringsprojekt i internationella bolag. Utöver sina ekonomiska roller har Patrik även erfarenhet av personalledning, affärsutveckling och strategiskt beslutsfattande.

Hans superkraft är att snabbt identifiera logiska samband och finna effektiva lösningar på komplexa utmaningar.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Patrik för roller inom ekonomi och affärsutveckling, samt som styrelseledamot.

Conny Sundqvist

Conny Sundqvist

Ekonomi & finans

Uthyrd till 2024-12-31

Conny har flera års erfarenhet av ledande chefspositioner inom olika ledningsgrupper och ekonomiavdelningar, bland annat i bolag som Hestrahandsken, SCA Packaging, Orwak och Recticel. Han har arbetat såväl operativt som strategiskt och har under flera år arbetat i familjeföretag samt i internationella miljöer. Under flera år har Conny även arbetat med olika Shared Service Centres i Europa och implementerat ERP-system. Han brinner för arbete inom Business Controlling och Finance Management i internationella koncerner.

Utöver Connys gedigna erfarenhet inom den internationella marknaden har han tidigare arbetat med HR-frågor och affärsutveckling av olika slag.

Hans superkraft är att agera som spindeln i nätet, vara bollplank till VD eller ledningsgruppen, hitta lösningar på problem samt förmågan att implementera nya system.

Med sin erfarenhet och kompetens passar Conny som handen i handsken för roller inom ekonomi och finans.

Per Gustafsson

Företagsledare och styrelseuppdrag

Uthyrd till 2024-12-31

Per har flera års erfarenhet inom marknadsföring, exportförsäljning och lönsamhetsutveckling inom både B2B och B2C. Under de senaste 10 åren har Per varit VD och styrelseledamot i ett bolag med 122 anställda där han varit med och ökat lönsamheten under kort tid. Han har tidigare även arbetat som marknadsdirektör i ett internationellt bolag.

Per har förmågan att agera som ledare och har under flera år varit ansvarig för olika säljteam runt om i världen, där han har samarbetat med människor från Singapore, USA och Schweiz. Per har även erfarenhet att agera som stöd vid större affärs- och marknadsprojekt.

Hans superkrafter är att han är en naturlig ledare, både när det gäller rollen som VD och när han coachar olika säljteam. Han brinner verkligen för sitt arbete och att samarbeta med andra människor.

Med sin gedigna erfarenhet och kompetens passar Per utmärkt för roller som VD, styrelseledamot eller säljledare.

Är du i behov av en interimslösning?