INTERIM MANAGEMENT

Vi tror  kraften i  
kompetens.​
erfarenhet.
förmågan till helhetstänk.

Interimskonsulter inom förvaltning, tillväxt och förbättringsarbeten
Vi har erfarenhet
från 25 olika bolag
Över 250 års
sammanlagd livserfarenhet

vi har erfarenhet inom flera olika branscher

På Competence Group har vi ett omfattande nätverk av kompetenta interimskonsulter som gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar för ditt företag. Med vårt fokus på olika branscher och funktioner, särskilt inom tillverkningsindustrin, kan vi matcha dig med erfarna interimskonsulter som har den rätta kompetensen för att möta dina specifika behov. Oavsett om du behöver förstärka din personalstyrka, fylla vakanser eller hantera temporära projekt, så är vi här för att hjälpa dig att hitta rätt lösning. 

Varför interimlösning?

Ibland behöver en vakans täckas temporärt. Det kan handla om att överbrygga en lucka mellan en tidigare anställd och tills en ny ersättare är på plats, vid föräldraledighet eller vid en sjukskrivning. Våra interimskonsulter kan täcka upp en vakans med kort varsel och snabbt sätta sig in i arbetet. Som kund till oss på Competence Group kan du snabbt se resultat, och vi arbetar inte enbart med förvaltning utan även med att stötta i tillväxt och förbättringsarbeten.
När ni anlitar oss på Competence Group vet ni vad ni får – gedigen erfarenhet och kompetens.

BRA MÄNNISKOR

KÄNNER BRA MÄNNISKOR

Är du i behov av en interimslösning?